Угода користувача

Угода користувача розроблена з метою регулювання відносин між стоматологією Epion Dental Center (надалі — Власник) і користувачем сайту.

Сайт Власника не є засобом масової інформації, не розповсюджує рекламу та комерційні або інформаційні матеріали від третіх осіб.

Реєстрація на сайті Власника та подальше його використання є вашою добровільною згодою з положеннями цієї Угоди.

Права та обов’язки сторін

Користувач має право:

 • шукати інформацію на сайті;
 • користуватися інформацією в ознайомчих некомерційних цілях;
 • копіювати та поширювати інформацію із обов’язковим зазначенням джерела;
 • вимагати від Власника надійного захисту наданих Користувачем персональних даних;

Власник має право:

 • запроваджувати чи скасовувати певні правила користування сайтом та інформацією, що розміщена на ньому, без попереднього попередження Користувача;
 • змінювати, видаляти, доповнювати інформацію на сайті;
 • обмежувати Користувачеві доступ до сервісів сайту у випадку надання неправдивої інформації чи спроб порушити працездатність сайту, права та обов’язки третіх осіб, чинне законодавство України.

Користувач зобов’язаний:

 • не використовувати програми для автоматизованого збору інформації з сайту Власника;
 • не використовувати наведену інформацію як інструкцію до дій;
 • не намагатися порушити працездатність сайту.

Адміністрація зобов’язана:

 • надавати Користувачам перевірену експертну інформацію;
 • підтримувати належну працездатність сайту.

Відповідальність

 • Власник не вступатиме з Користувачами в обговорення стосовно інформації, розміщеної на сайті;
 • Власник не несе відповідальності за використання інформації Користувачами не лише в ознайомчих цілях та за можливу шкоду, заподіяну таким використанням;
 • Власник не несе відповідальності за послуги, надані Користувачеві третіми особами, та за їхні наслідки;
 • у разі виникнення обставин непереборної дії (введення надзвичайного стану, бойові дії, стихійні лиха тощо) Власник не гарантує безперебійну роботу інформаційного ресурсу, надійне зберігання інформації, наданої користувачем, та не несе за це відповідальності. 

Чинність Угоди

За будь-якого використання цього сайту Угода набирає чинності.

Власник має право в односторонньому порядку змінювати, доповнювати чи вилучати пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

Нова версія Угоди набуває чинності одразу після розміщення та під час користування сайтом.